Anna Markevych

Markiewicz Anna

Lekarz położnik-ginekolog, reproduktor, lekarz USG

Kategoria kwalifikacyjna: wyższa.

2002 - LNMU im. D. Halickiego, Wydział Lekarski.

Specjalizacja: położnictwo i ginekologia

2005 - LNMU im. I. Franco, Wydział Prawa.

Specjalizacja: prawo.

Doświadczenie: 18 lat.

Kursi:

  • 2004 - LNMU im. D. Halickiego, Katedra diagnostyki radiologicznej - specjalizacja USG.
  • 2014 - NMA KP im. P. L. Szupika - "Medycyna rozrodcza".
  • 2013-2019 - Polska, m. Kraków - Centrum Leczenia Niepłodności "Parens".

Dorobki naukowe: 10 prac naukowych, 1 monografia kandydata przy katedrze położnictwa i ginekologii NMU im. O. Bohomołcia.
Członek Europejskiej Unii Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycyny Rozrodu (USMR).

Skontaktować się z nami

Wypełnij poniższy formularz, aby rozpocząć swoją podróż już teraz

RESERVE DONOR

Have any questions about the program?

We can provide you with all the recommendations in your particular case.

Book an appointment with your personal care coordinator or doctor.

Book nowRegistrierung Weiterlesen

Sign in

New Customer

Create an account to get started today

Create account

 

Registered User

Have an account?

Sign In