PGD

Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGD)

Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna jest przeprowadzana na świeżych zarodkach przed ich witryfikacją, aby zidentyfikować nieprawidłowości genetyczne i zapobiec przekazaniu ich przyszłemu dziecku. Oferujemy metodę NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji) PGD testu, która zapewnia wysoką dokładność wykrywania patologii chromosomalnych przed implantacją. Pozwala otrzymać wynik, który przeszukuje 24 chromosomy i będzie 99,9% dokładnym. PGD metodą NGS wykonuje się na 5-dniowych zarodkach uzyskanych w wyniku in vitro. Podczas testowania materiału zarodki są zamrażane i przechowywane. W zwykłym cyklu IVF embriolodzy wybierają zarodki do przeniesienia na podstawie ich morfologii, co nie wyklucza nieprawidłowości genetycznych. Jeśli Państwo zdecydują użyć diagnostyki genetycznej przedimplantacyjnej, możliwe będzie wykrycie obecności problemów i wybranie zarodków o wysokiej jakości do przeniesienia. Należy pamiętać o czasie trwania PGD, ponieważ uzyskanie wyniku zajmuje do 21 dni roboczych. Oferujemy testowanie wszystkich zarodków otrzymanych ze świeżego cyklu.

Test PGD jest również dostępny dla balansowania rodziny w celu selekcji płci.