Inne usługi

Macierzyństwo zastępcze to technologia wspomaganego rozrodu (ART), która polega na transferze zarodków uzyskanych w wyniku zapłodnienia komórek jajowych pacjentki lub dawczyni nasieniem pacjenta do macicy kobiety, która nie ma żadnego związku genetycznego z zarodkami, dla ich implantacji, rozwoju i urodzenia.

Macierzyństwo zastępcze jest w pełni legalny na Ukrainie. Parens Fertility może świadczyć usługi macierzyństwa zastępczego zgodnie ze wszystkimi aspektami prawnymi. Aby kontynuować z nami, Państwo muszą być oficjalnym małżeństwem i przedstawić zaświadczenie od lekarza, które stwierdza, że masz przeciwwskazania do ciąży.

 

Przedstawiamy listę zabiegów macierzyństwa zastępczego, które Parens Fertility realizuje wspólnie z Parens - Ukraina IVF Clinic: