Tandem IVF

Dzięki zastosowaniu zarówno swoich komórek jajowych, jak i komórek jajowych dawczyni, można zmaksymalizować szanse na zajście w ciążę albo z własnymi oocytami, albo mieć komórki dawczyni jako plan zapasowy. Ten rodzaj programu może również zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ tutaj jesteś w trakcie dwóch rodzajów leczenia jednocześnie.

JAK TO DZIAŁA?

Pacjenci, którzy podjęli już kilka prób zajścia w ciążę własnymi oocytami lub kobiety z niską rezerwą jajników, często chcą zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku. Program Tandem IVF jest idealną opcją w takich przypadkach, że pozwala uniknąć rozpoczynania nowego cyklu leczenia w przypadku, gdy zastosowanie własnych oocytów okaże się nieskuteczne. Cykle dawczyni komórek jajowych i pacjentki są zsynchronizowane I oni jednocześnie rozpoczynają stymulację jajników. Zaraz po zbiorze komórek jajowych, oba zestawy oocytów są zapładniane nasieniem partnera lub nasieniem dawcy. Gdy zarodki osiągną stadium rozwoju blastocysty, ich jakość jest oceniona i pacjenci mogą zdecydować, który zarodek (zarodki) ma zostać przeniesiony. Na pewno otrzymacie fachową poradę i możliwość przedyskutowania tego pytania z zespołem naszych embriologów i specjalistów medycznie wspomaganej prokreacji.

W celu uzyskania bezpłatnej konsultacji na temat tego typu programu prosimy o kontakt.
Z przyjemnością podzielimy się z Wami podróżą do rodzicielstwa!