Macierzyństwo zastępcze z komórkami jajowymi dawczyni

Macierzyństwo zastępcze z komórkami jajowymi dawczyni.

Naszym celem w Parens Fertility jest uczynienie dla Państwa programu macierzyństwa zastępczego na Ukrainie tak łatwym, jak to możliwe, ponieważ rozumiemy, jak stresujący może być ten proces. Każdy z naszych programów macierzyństwa zastępczego obejmuje cały zestaw usług organizacyjnych, medycznych i prawnych, których celem jest poczucie szczęścia i radości z bycia rodzicem. Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem Przyszłe rodzice muszą być oficjalnym małżeństwem heteroseksualnym i muszą mieć medyczne wskazania do macierzyństwa zastępczego.
W zabiegu macierzyństwa zastępczego z komórkami jajowymi dawczyni znajdziemy najlepsza dawczynie komórek jajowych i matkę zastępczą, pasujących, zgodnie z wymaganiami i preferencjami Państwa. Wszystkie dawczyni komórek jajowych w Parens są w pełni badani pod kątem chorób medycznych, psychologicznych i genetycznych. Wasza matka zastępcza będzie w pełni przygotowana medycznie na ciążę i będzie w doskonałym stanie zdrowia. Po dokonaniu wyboru matki zastępczej I dawczyni komórek jajowych, specjaliści IVF przygotowują je do pobierania komórek jajowych i transferu zarodka. Po pobraniu komórek jajowych zapłodnieniu i hodowli zarodków zarodek zostanie przeniesiony do macicy matki zastępczej Państwa. Zaraz po potwierdzeniu bicia serca dziecka, matka zastępcza otrzyma wszelką wymaganą opiekę ciążową. Ona będzie w stałym kontakcie ze swoim lekarzem i koordynatorem.

Państwo będą także mieli swojego osobistego koordynatora, który będzie regularnie informował Was o stanie medycznym i emocjonalnym Waszej matki zastępczej. Państwo zawsze mogą być obecne na wszelkich badaniach ultrasonograficznych lub kontrolnych. Poród odbędzie się we Lwowie w jednym z lokalnych szpitali położniczych. Po urodzeniu dziecka Państwo otrzymają oficjalny akt urodzenia, w jakim Państwo będą wskazane jako rodzice. Nasz proces macierzyństwa zastępczego ma pełne wsparcie prawne, które obejmuje wszystko, począwszy od doradztwa, sporządzania umów i kończąc na rejestracji dziecka. Dostępny jest proces wyjścia prowadzony przez profesjonalnego prawnika z kraju ojczystego.

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ta droga do rodzicielstwa, dlatego Parens Fertility jest tym miejscem, w którym wreszcie usłyszycie śmiech waszego dziecka.

Trimester Chart