Macierzyństwo zastępcze ze swoimi komórkami jajowymi

Naszym celem w Parens Fertility jest uczynienie dla Państwa programu macierzyństwa zastępczego na Ukrainie tak łatwym, jak to możliwe, ponieważ rozumiemy, jak stresujący może być ten proces. Każdy z naszych programów macierzyństwa zastępczego obejmuje cały zestaw usług organizacyjnych, medycznych i prawnych, których celem jest poczucie szczęścia i radości bycia rodzicem.

Zgodnie z Ukraińskim ustawodawstwem przyszłe rodzice muszą być oficjalnym małżeństwem heteroseksualnym i mieć medyczne wskazania do macierzyństwa zastępczego. Oni muszą mieć powód medyczny, dlaczego kobieta nie może począć lub nosić dziecko.

W macierzyństwie zastępczym z własnymi oocytami nasi specjaliści IVF jednocześnie przygotowują zarówno Pacjentkę, jak i matkę zastępczą Państwa. Pacjentka będzie monitorowana podczas stymulacji jajników, podczas gdy matka zastępcza będzie przygotowywała macice do transferu zarodka. Po pobraniu komórek jajowych zapłodnieniu i hodowli zarodków, zarodek zostanie przeniesiony do macicy matki zastępczej Państwa. Zaraz po potwierdzeniu akcji serca dziecka, matka zastępcza otrzyma wszelką wymaganą opiekę ciążową. Ona będzie w stałym kontakcie ze swoim lekarzem i koordynatorem. Państwo będą także mieli swojego osobistego koordynatora, który będzie regularnie informować Państwo o stanie medycznym i emocjonalnym matki zastępczej. Państwo zawsze mogą być obecne na wszelkich badaniach ultrasonograficznych lub kontrolnych. Poród odbędzie się we Lwowie w jednym z lokalnych szpitali położniczych. Po urodzeniu dziecka Państwo otrzymają oficjalny akt urodzenia, w jakim Państwo będą wskazane jako rodzice. Nasz proces macierzyństwa zastępczego ma pełne wsparcie prawne, które obejmuje wszystko, począwszy od doradztwa, sporządzania umów i kończąc na rejestracji dziecka. Dostępny jest proces wyjścia prowadzony przez profesjonal/*nego prawnika z kraju ojczystego.

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ta droga do rodzicielstwa, dlatego Parens Fertility jest tym miejscem, w którym Państwo wreszcie usłyszą śmiech waszego dziecka.
 

Tabela trymestru