Macierzyństwo zastępcze ze swoimi komórkami jajowymi

Macierzyństwo zastępcze ze swoimi komórkami jajowymi.

Naszym celem w Parens Fertility jest uczynienie dla Państwa programu macierzyństwa zastępczego na Ukrainie tak łatwym, jak to możliwe, ponieważ rozumiemy, jak stresujący może być ten proces. Każdy z naszych programów macierzyństwa zastępczego obejmuje cały zestaw usług organizacyjnych, medycznych i prawnych, których celem jest poczucie szczęścia i radości z bycia rodzicem. Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem Przyszłe rodzice muszą być oficjalnym małżeństwem heteroseksualnym i muszą mieć medyczne wskazania do macierzyństwa zastępczego.

W macierzyństwie zastępczym z własnymi oocytami nasi specjaliści IVF jednocześnie przygotowują zarówno Pani, jak i Wasza matkę zastępczą. Pani będziesz monitorowana podczas stymulacji jajników, podczas gdy matka zastępcza będzie przygotowywała macice do transferu zarodka. Po pobraniu komórek jajowych zapłodnieniu i hodowli zarodków, zarodek zostanie przeniesiony do macicy matki zastępczej Państwa. Zaraz po potwierdzeniu bicia serca dziecka, matka zastępcza otrzyma wszelką wymaganą opiekę ciążową. Ona będzie w stałym kontakcie ze swoim lekarzem i koordynatorem. Państwo będą także mieli swojego osobistego koordynatora, który będzie regularnie informował Was o stanie medycznym i emocjonalnym Waszej matki zastępczej. Państwo zawsze mogą być obecne na wszelkich badaniach ultrasonograficznych lub kontrolnych. Poród odbędzie się we Lwowie w jednym z lokalnych szpitali położniczych. Po urodzeniu dziecka Państwo otrzymają oficjalny akt urodzenia, w jakim Państwo będą wskazane jako rodzice. Nasz proces macierzyństwa zastępczego ma pełne wsparcie prawne, które obejmuje wszystko, począwszy od doradztwa, sporządzania umów i kończąc na rejestracji dziecka. Dostępny jest proces wyjścia prowadzony przez profesjonalnego prawnika z kraju ojczystego.

Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ta droga do rodzicielstwa, dlatego Parens Fertility jest tym miejscem, w którym wreszcie usłyszycie śmiech waszego dziecka.
 

Trimester Chart