Usługi zastępcze

FAQ

⭐Czy komercyjne macierzyństwo zastępcze jest legalne na Ukrainie?

Macierzyństwo zastępcze komercyjne i altruistyczne jest na Ukrainie legalne. Przyszli rodzice i ich matka zastępcza powinni uzgodnić wysokość odszkodowania przed rozpoczęciem programu. Ta informacja jest również zawarta w umowie macierzyństwa zastępczego podpisanej przed rozpoczęciem stymulacji.

⚡Ile kosztuje macierzyństwo zastępcze?

Koszt programu macierzyństwa zastępczego z Parens Fertility zaczyna się od 34.150 EUR.

⌛Jakie są pierwsze kroki, aby rozpocząć naszą podróż do macierzyństwa zastępczego?

Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić każda para, jest wybranie agencji, która im pomoże i która doskonale zorganizuje ich drogę do rodzicielstwa. Nasi przyszli rodzice rozpoczynają swój program od przygotowania kompletu dokumentów wymaganych przez prawo ukraińskie. Następnie podpisują wszystkie umowy i wybierają matkę zastępczą. Zaraz po tym można przystąpić do części medycznej i przygotowania matki zastępczej do transferu zarodka.

👉 Jak rozpocząć proces macierzyństwa zastępczego?

Aby rozpocząć program macierzyństwa zastępczego, pary wybierają niezawodną agencję / klinikę do współpracy i podpisują z nimi wszystkie dokumenty. Ich kolejnym krokiem jest z reguły utworzenie zarodków, które zostaną przeniesione do macicy matki zastępczej. Gdy przyszli rodzice mają zarodki, specjaliści In vitro mogą rozpocząć przygotowanie do transferu zarodka.

Contact Iryna Contact us