Czym są Umowy o macierzyństwo zastępcze?

Czym są Umowy o macierzyństwo zastępcze?

Programy zastępcze wymagają podpisania różnych dokumentów. Odbywa się to po to, aby wszystkie procedury były legalne i aby uzyskać oficjalne potwierdzenia od stron, które chcą rozpocząć ten program. Podczas gdy większość dokumentów różnią się, istnieje jeden, który jest potrzebny w każdym przypadku —Umowa zastępcza. Niektórzy ludzie decydują się uniknąć tego kroku, teraźniejszość może być zagrożeniem dla całego programu. W niektórych krajach nie można uruchomić programu bez podpisania umowy.

Co sprawia, że umowy o macierzyństwo zastępcze są ważne?

Umowa o macierzyństwo zastępcze jest dokumentem określającym obowiązki stron w programie macierzyństwa zastępczego — rodziców zamierzonych, z jednej strony, a ich nosiciela ciążowego z drugiej. Główne znaczenie umowy leży w ich ochronie. Umowa jest podstawą do właściwego wykonywania obowiązków i ustalenia praw rodzicielskich po urodzeniu dziecka. Dokument ten przygotowywany jest przez pełnomocnika ds. prawa rodzinnego lub prawnika posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Z reguły każdy ma własnego prawnika, aby negocjować jego treść.

Umowa jest powszechnie sporządzana przez adwokata zatrudnionego przez rodziców, którzy chronią ich interesy. Dokument ten jest następnie przekazywany do surogatki w celu dokonania rewizji. Jeśli surogatka ma własnego adwokata, oni to razem poprawiają, jeśli nie, ona sama to czyta. Surogate pojawia się z wszelkimi pytaniami lub sugestiami, ponieważ dokument ten nie może zostać podpisany bez pełnej umowy z góry.


 

Zrozumienie, co powinna zawierać umowa zastępcza

Umowa o macierzyństwo zastępcze musi obejmować wszystkie procesy i działania w celu zakończenia programu i rejestracji dziecka po jego urodzeniu. Przyjrzyjmy się bliżej konkretnym punktom i zacznijmy od regulacji części medycznej. Umowa musi zawierać informacje o placówce medycznej, w której planowane jest utworzenie zarodków wraz z dalszym transferem i co dokładnie zostanie zrobione. Należy również uzyskać zgodę obu stron na badania przesiewowe, stymulację jajników z dalszym pobieraniem jaj, zapłodnienie ICSI, rozwój zarodka i ET do macicy zastępczej.

Co ważne, porozumienie musi stwierdzać, że Strony rozumieją, że ciąża nie może być osiągnięta od pierwszej próby, dlatego jest również informacja o liczbie prób, które są skłonne podjąć. Niektóre umowy obejmują tylko jedną próbę, to znaczy, że jeśli surogatka nie zajdzie w ciążę w wyniku pierwszego przeniesienia zarodka, strony muszą ją podpisać ponownie, jeśli chcą kontynuować. W większości przypadków pacjenci zgadzają się na dwie lub trzy próby.

Umowy o macierzyństwo zastępcze muszą odnosić się do podstaw prawnych realizacji programu macierzyństwa zastępczego, które różnią się w każdym kraju. Pełnomocnik odpowiedzialny za sporządzenie umowy musi je wymienić i uwzględnić, że obie strony realizują wymagania wobec nich zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w ich kraju.

Kolejną istotną sprawą są finanse. Warto różnicować wydatki na in vitro, usługi związane z ciążą, kwotę, która będzie wypłacana miesięcznie i ostateczne odszkodowanie. Rodzice pokrywają wszystko, co związane z pomocą medyczną na każdym etapie programu, a odszkodowania zależą od każdego przypadku. Należy również wspomnieć, że wszelkie dodatkowe leki lub procedury medyczne przepisane przez lekarza powinny być opłacane przez zamierzonych rodziców. W przypadku, gdy zamierzeni rodzice zdecydują się na ubezpieczenie dla surogatki, powinno to być również częścią umowy.

W zależności od tego, czy macierzyństwo zastępcze jest altruistyczne, czy komercyjne, część kompensacyjna jest uwzględniana lub nie. Istnieją kraje, w których dozwolony jest tylko jeden typ, niektóre z nich akceptują oba typy. Oznacza to, że w przypadku altruistycznego programu macierzyństwa zastępczego nie wolno wymieniać odszkodowania w umowie. Wręcz przeciwnie, w przypadku komercyjnego macierzyństwa zastępczego jest to jedna z kluczowych części dokumentu.

Mimo że strony rozpoczynają program z dużymi nadziejami i silną wiarą w sukces, umowa o macierzyństwo zastępcze musi wywołać możliwość nieszczęśliwych przypadków, takich jak poronienie, pogorszenie stanu zdrowia (zarówno dziecka, jak i surogatki), konieczność hospitalizacji, a nawet ewentualną śmierć. Umowa musi określać obowiązki w tych strasznych przypadkach.


 

Ryzyko związane z niezależną umową

Adwokaci nie zalecają nikomu samodzielnego pisania umowy, nawet jeśli wydaje się to możliwe. Taki sposób naraża na niebezpieczeństwo wynik programu i ta umowa ma duże szanse, aby nie zostać rozpoznanym w sądzie. Jego głównym celem jest ochrona i nie można tego osiągnąć, odmawiając profesjonalnej pomocy.

Pomimo, że istnieje wiele próbek umowy zastępczej online, które można pobrać i wstawić swoje dane, taka decyzja może spowodować nieodwracalne szkody. Umowy te są bardzo ogólne, napisane w formie niespecyficznej i nie spełniają indywidualnych potrzeb. Istnieje duża szansa, że będą one zawierać nieaktualne informacje, które nie są zgodne z obowiązującym prawem w Twoim kraju.

Wsparcie prawne podczas każdej podróży macierzyństwa zastępczego jest jego nieodłączną częścią i nie będzie mądrze narażać swoich praw rodzicielskich na ryzyko, zaniedbując je. Ponadto większość agencji oferuje pakiety all inclusive, które mają już pomoc doświadczonych prawników. W agencji Parens rodzice nie muszą angażować Kancelarii Prawnej na Ukrainie, ponieważ zapewnione jest wsparcie prawne.

Główne punkty do przeglądu

Ostatnim przystankiem przed transferem zarodka jest podpisanie umowy, a jej projekt musi być akceptowalny, jak również uzgodniony przez strony i ich pełnomocników. Muszą dokładnie przestudiować dokument z wyprzedzeniem. Zasadnicze punkty, które należy zrewidować:

  1. Punkty związane z kompensacją.
  2. Obowiązki przewoźnika ciążowego w zakresie działania na rzecz IP w celu przejęcia przez niego odpowiedzialności rodzicielskiej.
  3. Siła wyższa i działania w przypadku ciąży i powikłań porodowych.

Zbadajmy je bardziej szczegółowo. Pełna informacja o wszystkich rekompensatach jest ochroną nie tylko dla surogatki, jak może się wydawać od pierwszego wejrzenia. To oszczędza od niepewności i nieporozumień, zwłaszcza jeśli są jakieś komplikacje i coś nie w porządku jest potrzebne. Zawsze lepiej być przygotowanym i nie tracić czasu i energii na wyjaśnienie kwoty odszkodowania.

Legalna rejestracja dziecka różni się w zależności od kraju. Jest wiele osób, które rozpoczynają swoje programy za granicą, co wymaga dodatkowych działań. W niektórych przypadkach potrzebna jest pomoc zastępcza, może ona polegać na podpisywaniu dokumentów lub wizytach w konsulatach lub ambasadach. Aby nie narażać na niebezpieczeństwo ostatniego etapu programu, zaleca się wspomnieć o tej pomocy jako obowiązku.

Strony muszą sprawdzić informacje o ciąży bliźniaczej, cesarskim cięciu, poronieniu, utracie narządu rodnego i innych niestandardowych sytuacjach, które nie zdarzają się podczas normalnej ciąży. Zawsze istnieje szansa, że coś pójdzie nie tak i łatwiej jest IP i ich surogat wspierać się nawzajem w takim przypadku, niż rozpocząć dyskusję na temat wielkości odszkodowania.

Ogólnie rzecz biorąc, umowy o macierzyństwo zastępcze są równie ważne, jak każda inna zagadka programu macierzyństwa zastępczego. Posiadanie wysokiej jakości dokumentu przygotowanego przez wyspecjalizowanych prawników sprawia, że zamierzeni rodzice i ich surogaci czują się bezpiecznie i mają pewność, że ich związek jest legalny.

Surrogacy in Ukraine, legal aspects

Surrogacy in Ukraine, legal aspects

Leczenie niepłodności za pomocą usług matki zastępczej jest obecnie szeroko stosowane w krajach, w których...

Should I freeze my eggs

Should I freeze my eggs

Zamrażanie jaj to zestaw procedur medycznych mających na celu zachowanie płodności kobiety. Zyskało już światową...

Czym jest Przedimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGD)

Czym jest Przedimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGD)

Nowoczesne technologie reprodukcyjne ewoluowały i rozwijały się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, co dało...

Co to jest macierzyństwo zastępcze i jak działa?

Co to jest macierzyństwo zastępcze i jak działa?

Ciążowy typ macierzyństwa zastępczego jest uważany za stosunkowo nową metodę leczenia niepłodności. Pierwsze...

Jak mogę zostać matką zastępczą

Jak mogę zostać matką zastępczą

Liczba par, które zaczynają przyglądać się możliwościom macierzyństwa zastępczego na Ukrainie, rośnie...

Proces darowizny jaj: czego się spodziewać

Proces darowizny jaj: czego się spodziewać

Dla wielu kobiet zostanie dawczynią komórek jajowych jest zarówno ekscytującym doświadczeniem,...

Jak ocenić sukces agencji zastępczej

Jak ocenić sukces agencji zastępczej

Proces macierzyństwa zastępczego jest wyzwaniem i ekscytującą podróżą dla zamierzonych rodziców....

10 najczęstszych pytań dotyczących dawstwa jaj

10 najczęstszych pytań dotyczących dawstwa jaj

Proces oddawania jaj rodzi wiele pytań zarówno od biorców, jak i od dawczyń. Procedura ta ma na...

Płodność po poronieniu

Płodność po poronieniu

Płodność jest zdolność ciała kobiety lub mężczyzny do poczęcia i urodzenia dziecka. Płodność kobiety...

Różnica między niepłodnością pierwotną i wtórną

Różnica między niepłodnością pierwotną i wtórną

Możliwe jest tylko zdiagnozowanie niepłodności lub bezpłodności, w przypadku, gdy w korzystnych okolicznościach,...

Objawy porodu przedwczesnego

Objawy porodu przedwczesnego

Przedwczesny poród stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka; chociaż można temu zapobiec, jeśli...

Niepłodność wtórna

Niepłodność wtórna

Niepłodność jest zaburzeniem układu rozrodczego, gdy przez rok lub dłużej próby zajścia w ciążę...

Wpływ palenia na płodność

Wpływ palenia na płodność

Palenie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych złych nawyków. Powiedziano nam o szkodliwym działaniu...

Inseminacja wewnątrzmaciczna

Inseminacja wewnątrzmaciczna

Sztuczne zapłodnienie nie jest niczym niezwykłym we współczesnym świecie. Rozwija się najaktywniej...

Alkohol a płodność

Alkohol a płodność

Uzależnienie od alkoholu jest jednym z najczęstszych problemów we współczesnym świecie. Problem...

Jaka jest korelacja między stresem a niepłodnością?

Jaka jest korelacja między stresem a niepłodnością?

Z roku na rok naukowcy odkrywają kolejne dowody potwierdzające związek między stresem, stanami związanymi...

Gwiazdy, które uciekają się do macierzyństwa zastępczego

Gwiazdy, które uciekają się do macierzyństwa zastępczego

Macierzyństwo zastępcze jest jedną z technologii wspomaganego rozrodu. Matka zastępcza nosi dziecko, które...

Endometrioza a IVF

Endometrioza a IVF

Kobiety, które odnoszą się do ginekologa, ponieważ nie mogą począć przez długi czas lub którzy...

Wskaźniki sukcesu IVF

Wskaźniki sukcesu IVF

Zapłodnienie in vitro (IVF) jest najbardziej wydajnym i powszechnie stosowanym rodzajem leczenia. Jest to niewątpliwie...

In Vitro przy PCOS

In Vitro przy PCOS

Istnieje wiele powodów, dla których komórki jajowe kobiety mogą być niskiej jakości lub...

Ciąża mnoga

Ciąża mnoga

Pary, które planują zajście w ciążę, często pytają, jak powszechne jest rodzenie dwóch lub...

Co to jest kalkulator dni płodnych i owulacji?

Co to jest kalkulator dni płodnych i owulacji?

Postęp nowoczesnych technologii stwarza wiele możliwości dla kobiet, aby przejąć kontrolę nad swoją płodnością....

Objawy niepłodności u mężczyzn

Objawy niepłodności u mężczyzn

Współczesne tempo życia jest niezwykle szybkie i stresujące. Musimy nadążyć za tak wieloma rzeczami...

Różnice między komorkami jajowymi świeżo pobranymi a kriokonserwowanymi

Różnice między komorkami jajowymi świeżo pobranymi a kriokonserwowanymi

Wielu pacjentów, którzy uciekają się do technologii wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie...

Czy wiek ma znaczenie dla płodności?

Czy wiek ma znaczenie dla płodności?

Jak nasz wiek wpływa na płodność? Wiek jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płodność kobiet i mężczyzn....

Dawstwo komórek jajowych na Ukrainie

Dawstwo komórek jajowych na Ukrainie

Dawstwo komórek jajowych na Ukrainie jest trendem usług reprodukcyjnych, które staje się coraz...

Macierzyństwo po 40

Macierzyństwo po 40

Współczesny świat daje kobietom tak wiele możliwości, ale jednocześnie może spowodować wiele rozczarowań....

Dlaczego ludzie wybierają macierzyństwo zastępcze na Ukrainie

Dlaczego ludzie wybierają macierzyństwo zastępcze na Ukrainie

Macierzyństwo zastępcze to świetna okazja dla pary, która miała do czynienia z niepłodnością, aby...

Co to jest turystyka medyczna?

Co to jest turystyka medyczna?

Globalizacja współczesnego świata daje nam szeroki wachlarz możliwości pracy, rekreacji, komunikacji...

Dieta płodności - co jeść, aby poprawić płodność

Dieta płodności - co jeść, aby poprawić płodność

Współczesne tempo życia jest niezwykle wymagające: musimy dużo pracować, wiele osiągać i nie mamy...

Niska rezerwa jajnikowa

Niska rezerwa jajnikowa

Kobiety, które planują zajście w ciążę lub napotkały pewne trudności z płodnością zazwyczaj odnoszą...

How to choose the perfect donor for you

How to choose the perfect donor for you

Here are some tips how to choose the perfect donor for you:   It goes without saying that your potential...

Agency’s clients need a professional legal support

Agency’s clients need a professional legal support

Anastasia Herman law office provides the full range of effective assistance within Surrogacy, Family and Fertility...

TOP 3 common myths about pregnancy

TOP 3 common myths about pregnancy

The mother’s beauty According to a myth, girls steal away their mothers’ beauty. Of course, the truth...

Getting ready for your first visit to a fertility clinic

Getting ready for your first visit to a fertility clinic

Take some time to think over and prepare the following information before your visit: List any medications,...

Jak od dawna starasz się zostać rodzicem, ale tak i nie uzyskałeś dwie upragnione kreski na teście? Ilu lekarzy...

Contact US

Complete the form below to start your journey right now

RESERVE DONOR

zapytaj lekarza

My możemy udzielić wszystkich informacji w każdym konkretnym wypadku.

Rozmawiać ze specjalistaRegistrierung Weiterlesen

Sign in

New Customer

Create an account to get started today

Create account

 

Registered User

Have an account?

Sign In